palkki

Monin tavoin ainutlaatuisella "Uusia ratkaisuja maalla asumiseen" -arkkitehtikilpailulla haettiin uusia, ennakkoluulottomia ja taajamarakentamisesta poikkeavia malleja sekä visioita tämän päivän maaseudulla asumiseen. Kilpailuun tuli 54 ehdotusta, joista palkittiin neljä työtä ja kahdelle myönnettiin kunniamaininta.
 
jako
Pääministeri Matti Vanhanen jakoi palkinnot Uusia ratkaisuja maalla asumiseen -kilpailun voittajille Helsingissä. Vuorossa Havumetsän piha -työn tekijä Sari Nieminen.
 
kilp yleiso
Kukitettuja voittajia, kilpailun järjestäjätahoja ja yhteistyö-
kumppaneita jaettaessa kilpailun palkintoja Rakennustaiteen museossa Helsingissä.
 
kilptyot
Juha Salmenperä ja Heikki Aitoaho esittelivät palkitut työt. Palkitut neljä työtä edustavat uustalonpoikaisen asumisen erilaisia lähestymistapoja ja ne nostettiin kukin erinomaiseksi esimerkiksi asua maalla.
 
Talonpoikaiskulttuurisäätiön järjestämän ja yhteistyössä Arkkitehtiliitto SAFA:n kanssa toteutetun "Uusia ratkaisuja maalla asumiseen" -arkkitehtikilpailun palkinnot on jaettu. Palkinnot jakoi pääministeri Matti Vanhanen Helsingissä Rakennustaiteen museossa pidetyssä tilaisuudessa 7.5.2008.

Kilpailu oli jatkoa säätiön vuonna 2003 järjestämälle maatilojen pihapiirikilpailulle. Siinä kilpailivat olemassa olevat maatilat. Kilpailujen palkintojenjakotilaisuudessa pääministeri Matti Vanhanen rohkaisi säätiötä pohtimaan, miten muuta maaseuturakentamista kuin maatilarakentamista voitaisiin parantaa. Nyt järjestetty kilpailu oli yksi vastaus pääministerin toiveeseen, totesi kilpailulautakunnan puheenjohtaja DI Lasse Ristikartano avauspuheessaan.

Uusia ratkaisuja maalla rakentamiseen -kilpailu oli monella tavalla ainutlaatuinen ja historiallinen. Ensimmäisen kerran arkkitehtikilpailulla haettiin pysyvän asumisen ratkaisuja maaseudulle. Kilpailijoille tarjottiin mahdollisuus hakea itse rakennuspaikka mistä tahansa Suomen maaseudulta. Tämän lisäksi järjestäjä esitti kolmea rakennuspaikkaa. Nämä olivat Lempäälässä, Sipoossa ja Mustasaaressa.

PALKITUT TYÖT HYVIÄ ESIMERKKEJÄ UUSTALONPOIKAISESTA NYKYASUMISESTA

SAFA-arkkitehtehdit Juha Salmenperä ja Heikki Aitoaho esittelivät palkitut työt. Heidän mukaansa neljä palkittua työtä edustavat uustalonpoikaisen asumisen erilaisia lähestymistapoja. Tästä syystä kyseisiä asumismuotoja ei haluttu pistää paremmuusjärjetykseen, vaan valitut neljä ehdotusta nostettiin kukin erinomaiseksi esimerkiksi asua maalla. Palkittavat työt edustavat toimivaa uudis- ja täydennysrakentamista, yhteisöllistä ratkaisua, raikasta sovellusta perinteisestä umpipihasta ja esimerkkiä innovatiivisestä vaipparatkaisusta.

Kilpailulautakunnan puheenjohtaja Lasse Ristikartano sanoo uusien rakentamismallien etsimisen tukevan tietoisesti poikkeamista nykyisestä trendistä, jonka mukaan pientalojen tulisi muodostaa tiiviitä taajamia. Hänen mukaansa kilpailutöissä oli havaittavissa suuntaus ekologiseen matalaenergiarakentamiseen.

Kilpailu osoitti tarpeen lisätä maaseuturakentamisen tutkimusta ja opetusta. Se paljasti, miten arkkitehdit näkevät maaseutuasumisen. Koulutus ja työtehtävät ovat ohjanneet heitä kaava-alueilla rakentamisen tai vapaa-ajan asuntojen suuntaan. Kilpailulautakunnan puheenjohtaja Lasse Ristikartano korostaa, että tutkimusta ja opetusta pitäisi monipuolistaa, niin että se antaa lisää eväitä löytää uudelleen asunnon vapaan sijoituksen mahdollistamat edut. Palkintolautakunta toivookin, että arkkitehdit nykyistä enemmän tuntisivat kiinnostusta maaseudun kohteiden suunnitteluun sekä että maaseudun rakennuttajat käyttäisivät nykyistä useammin ammattitaitoista suunnittelijaa.

Palkituista ehdotuksista kolme on helsinkiläisen ja yksi espoolaisen arkkitehdin tai arkkitehtiryhmän suunnittelemia. Kukin palkinto on arvoltaan 7500 euroa. Kunniamaininnan saajista toinen on oululainen ja toinen on helsinkiläinen suunnittelijaryhmä.

Palkitut työt ovat

Havumetsän piha, tekijä: Sari Nieminen, arkkitehti SAFA, Helsinki

Kaks fooninkia, työryhmä: Matti Arvilommi, arkkit.yo, Juha Jääskeläinen, arkkitehti SAFA, Mikko Reinikainen, arkkitehti SAFA, Helsinki

Piirileikki, tekijä: Markku Erholtz, arkkitehti SAFA, Espoo
Valotalo, tekijä: Pekka Ojalammi, arkkitehti SAFA, Helsinki

Kunniamaininnan saaneet työt ovat

Arktinen, työryhmä: Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA, Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA, Helsinki

Torni, työryhmä: Jalo Sippola, arkkit.yo, Ville Rautiainen, arkkit.yo, Leena Holmila, arkkit.yo, Oulu

UUDELLE TALONPOIKAISELLE RAKENTAMISKULTTUURILLE SOSIAALINEN TILAUS

Kilpailun järjestäjä Talonpoikaiskulttuurisäätiö uskoo, että ihmiset haluavat asumiseensa vapautta ja vaihtoehtoja. Osa haluaa asua ja toimia taajama-asumista väljemmin. Maalle hakeutuville ihmisille luontoyhteys ja ekologiset näkökohdat sekä asumisen väljyys ja tontin riittävä koko ovat ltärkeitä asioita. Maaseutuasumiselle ja uudelle talonpoikaiselle rakentamiskulttuurille on olemassa sosiaalinen tilaus.

Kilpailu osoittaa, että maaseudun asuntorakentamiseen ei voida soveltaa tiiviisti rakennettujen pientaloalueiden malleja. Asiaa on tutkittu riittämättömästi, ja koulutuksessakin on tältä osin puutteita. Kilpailu osoittaa lisäksi, että maaseudun asuinrakennusten suunnittelu vaatii uudenlaista asennoitumista ja perehtyneisyyttä niin rakennushankkeisiin ryhtyviltä, kaavoittajilta, viranomaisilta, suunnittelijoilta ja teollisuudelta. Järjestäjä toivoo erityisesti kuntien kaavoittajilta ja ympäristöviranomaisilta uudenlaista ajattelua. Kilpailun tuloksen toivotaan ohjaavan maaseudun rakentajia käyttämään lisääntyvässä määrin päteviä suunnittelijoita.

Kilpailun järjestäminen oli mahdollista Suomen Kulttuurirahaston, Svenska Kulturfondenin, maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoitustuella.

Arvostelupöytäkirja ja kuvia palkituista töistä
Lasse Ristikartanon avauspuhe...
Pääministeri Matti Vanhasen puhe...

Lisätietoja:

DI Lasse Ristikartano puh. 0400 404 185, kilpailulautakunnan puheenjohtaja
Arkkitehti Juha Salmenperä puh. 041 523 1970, kilpailulautakunnan jäsen
DI Jari Vesanen puh. 040 506 3780, kilpailulautakunnan sihteeri

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös