palkki

Kilpailijoilla on ollut oikeus pyytää ohjelmaa koskevia lisäselvityksiä. Kysymykset tuli lähettää nimimerkillä varustettuina sähköpostitse 14.11.2007 mennessä palkintolautakunnan sihteerille osoitteella:
jari.vesanen(a)varpula.fi
Viestin aiheena tuli olla: Uusia ratkaisuja maalla asumiseen.

Palkintolautakunta antaa vastaukset kysymyksiin 28.11.2007 mennessä.

Saapuneita kysymyksiä ja vastauksia niihin alla:


KYSYMYS 1

Onko kilpailuun sallittua osallistua muu kuin arkkitehdin koulutuksen omaava henkilö?
"Useita eri kysyjiä"

VASTAUS
Kilpailuun voivat osallistua muutkin kuin arkkitehdin koulutuksen saaneet henkilöt.
Kilpailuohjelmassa edellytetään osallistujalta oikeutta harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan. Suomessa arkkitehdin ammatin harjoittamista ei ole rajoitettu.


KYSYMYS 2

En ole löytänyt ennalta annettujen kilpailukohteiden katu- tai tieosoitteita, joiden avulla tontille voisi navigoida. Siis mikä on kilpailualueiden tarkat osoitteet tai muu lähin tunnettu kohde/piste.
"kilpailija"

VASTAUS
Kilpailualueet-sivulla on nyt linkit:
- Kartta Lempäälän kilpailualueelle
- Kartta Sipoon kilpailualueelle
- Kartta Sulvan kilpailualueelle
Näistä aukeavat pdf-tiedostot osoittavat kilpailupaikan sijainnin suhteessa lähimpään isompaan keskukseen, joka löytyy yleisesti saatavilla olevista kartoista.


KYSYMYS 3

Kysyisimme Sulvan dwg-kartasta. Kuvaako vaalenruskea reilusti muun viiva-aineiston ulkopuolelle ulottuva viivasto maaperän ominaisuuksia? Tulkitsimme, että vaalempi harmaa olisi metsän/pellonraja ja tummempi ruskea luonnollisesti korkeuskäyrä.
"talon pojat"

VASTAUS
Sulvan dwg-tiedostossa oli virhe. Tiedosto on vaihdettu 22.11.2007.


KYSYMYS 4

Mikä on karttatiedostojen mittakaava?
"HH"

VASTAUS
Tiedostoissa ei ole varsinaista mittakaakaavaa. Mitat selviävät suunnittelijalle tiedosta mittaamalla seuraaavasti: 1 yksikkö vastaa 1 metriä.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös