palkki

Katso kilpailun tulokset... Palkinnot jaettiin 7.5.2008.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö järjesti "Uusia ratkaisuja maalla asumiseen" -kilpailun, jonka tarkoituksena on tuoda esiin niitä mahdollisuuksia, joita asuminen maaseudun kaavoitettujen alueiden ulkopuolella tarjoaa.

Kilpailulla haettiin talonpoikaisen asumis- ja rakentamistavan inspiroimia nykyaikaisia, "toiminnallisesti uustalonpoikaisia", pientalo-, tontinkäyttö- ja piharatkaisuja asumisen konseptiksi maaseudulle. Tämä tarkoittaa vuodenajat huomioon ottavaa elämäntapaa, kohtuullisuutta, ekologisuutta, paikallista energiankäyttöä ja uusiutuvia rakennusmateriaaleja sekä pihapiirin rakentumista perheen erilaisista töistä ja harrastuksista lähtien arvostaen samalla paikallista rakennuskulttuuria.

Kilpailutehtävänä oli suunnitella yhden tai useamman perheen tilatarpeet täyttävä rakennus tai rakennusryhmä. Kilpailjoita kannustettiin hyödyntämään niitä positiivisia mahdollisuuksia, joita maaseudulle rakentaminen tarjoaa. Näitä voivat olla esimerkiksi väljä tontti, toimintojen sijoittaminen tarkoituksenmukaisesti eri runkoihin ja rakennusten rakentaminen vaiheittain.

Kilpailuun osallistunut suunnittelija voi valita kilpailualueen, jolle suunnitella pientalo-, tontinkäyttö- ja piharatkaisun. Kilpailija voi joko itse etsiä rakennuspaikan Suomen maaseudulta kaavoitetun alueen ulkopuolelta tai valita kolmesta järjestäjän etukäteen etsimästä paikasta.

Kilpailu oli avoin kaikille Euroopan Unionin ja sen hankintalainsäädännön piiriin kuuluvien maiden kansalaisille voimassa olevien lakien ja sopimusten mukaisesti. Osallistujilta edellytettiin oikeutta harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan. Suomessa arkkitehdin ammatin harjoittamista ei ole rajoitettu tai sidottu koulutukseen.

Kilpailun sihteerinä toimii DI Jari Vesanen.
sähköposti: jari.vesanen(a)varpula.fi
puhelin: 040 506 3780
 
TALONPOIKAISKULTT Kansiw

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös