palkki

Säätiön toiminta
 
Säätiön sääntöjen tarkoituspykälä:

3§ Säätiön tarkoituksena on:
1. edistää vanhan talonpoikaiskulttuurin kaikinpuolista tutkimista, sitä valaisevan lähdeaineiston keräämistä sekä ainesten ja tutkimusten julkisuuteen saattamista

2. herättää nuoressa sukupolvessa elävää kiintymystä vanhaan kansankulttuuriin ja esi-isien suorittamaan työhön sekä edistää siihen perustuvaa uutta talonpoikaiskulttuuria

 
Säätiön 70-vuotishistoriikki 

kulttuurikooriRiitta Mäkisen kirjoittama säätiön 70-vuotishistoriikki Kulttuurikööri - Talonpoikaiskulttuurisäätiö 1938-2008 on ilmestynyt. Riitta Mäkinen on jakanut historiikin seuraaviin jaksoihin: Perustajaveljien aika 1937-1969, Sotien välinen sukupolvi johtaa säätiötä 1970-2001, Uutta talonpoikaiskulttuuri etsimässä 2001 ja Säätiö organisaattorina, tukijana ja foorumina.
 
Säätiön hallituksen puheenjohtaja Matti Kalliokoski kuvaa säätiötä alkusanoissaan muun muassa seuraavasti:
 
"Talonpoikaiskulttuurisäätiön vahvuus on koko sen historian ajan ollut henkisessä pääomassa. Ainoan henkilöjäsenyyksiin perustuvan säätiön toiminta on vuodesta 1938 alkaen nojannut jäsenten näkemyksiin, intoon, ideoihin ja verkostoihin. Taloudellisesti säätiö ei ole koskaan ollut rikkaiden joukossa, mutta henkisillä mittareilla asema on ollut vahva."
 
Kirjoittaja Riitta Mäkinen toteaa esipuheessaan:
"Tämä historiikki rakentuu korkeakouluneuvos Antti Ranta-Knuuttilan kirjoittamien Talonpoikaiskulttuurisäätiön 30- ja 50-vuotishistoriikkien varaan ja päälle niin, että pääpaino on viimeisissä vuosikymmenissä. Myös Piia Stenforsin teoksessa Suomalainen kotiseutuliike 1894-1944 on alkuperäislähteisiin perustuva katsaus säätiön perustamiseen ja alkuvuosiin. Tässä työssä siirrytään perustamisesta pian 1970-luvulle. Pitkiä linjoja pyritään kuitenkin tarkastelemaan läpi vuosikymmenien yksittäisiä vaikuttajahenkilöitä unohtamatta."
 
Kulttuurikööriä voi tilata Maahenki Oy:stä. Ostoksen voi tehdä Maahengen nettikaupassa http://www.maahenki.fi tai lähettämällä sähköpostin maahenki(a)msl.fi tai soittamalla 09-75120211.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös