palkki

Mitä on asumisen vapaus? Miten se on uhattuna ja miten sitä voi laajentaa? Olemmeko ehkä ymmärtäneet koko asumisen idean väärin? Voisiko sekä asumisen vapauden yksi ulottuvuus että ekologisen asumisen mahdollisuus olla Kylien Suomi?
 
Asumisen vapaus -pamfletti on kymmenen kirjoittajan puheenvuorokokoelma uudenlaisen maaseutuasumisen puolesta. Näkökulmat ja käsittelytavat vaihtelevat, mutta kirjoittajia yhdistää käsitys, että muodikas puhe yhdyskuntarakenteen tiivistämisestä tai hajarakentamisen hallinnasta ei tunnista maalla asumisen vapautta, maaseudulla asumisen ekologista potentiaalia eikä kyläkaavoituksesta kertyneitä myönteisiä kokemuksia.
 
Talo on luovuuden ilmentymä. Asumalla ihminen ilmaisee arvojaan. Talo on myös pienoiskuva kaikista niistä seikoista, jotka maailmassa ja elämässä vaikuttavat.
 
Ekologinen ja vapautta ylläpitävä asuminen maaseutuolosuhteissa on järkevää ja mahdollista. Se pitäisi nähdä ongelman sijasta edistettävänä vapausoikeutena, joka samalla ratkoo yhteiskunnan luontosuhdetta. Ajatus, että maalla saisi asua vain maanviljelijöitä tai metsätalousyrittäjiä sekä kesämökkiläisiä, on totalitaarinen. Niin ajatellen kadotetaan asumisen suuri filosofinen sisältö.
 
Asumisen vapauden muotoja ovat mm. paikan vapaus, ekologisen asumisen pientalokokeilut maalla, rakentamisen normien väljentäminen maalla, paikoista lähtevä rakentaminen, kyläkaavoitus, kulttuurimaisemasta johdettu talofilosofia, teemakylät, kyky ”lukea” vanhaa taloa, talonpoikaisen pihatradition tuntemus sekä uudet ratkaisut maalle rakentamisessa.
 
Pamflettiin sisältyvä vapaan asumisen manifesti väittää, että vakituisen ja vapaa-ajan asumisen raja tulee poistaa, että pientaloasuntojen kokoa ei tarvitse rajoittaa ja että kylien alueille tulee voida rakentaa vapaasti, kunhan rakentaminen tapahtuu osallistavan kyläkaavoituksen kautta tunnistetuille hyville rakennuspaikoille. Viime mainittua tehtävää varten tarvitaan nykyistä kevyempi, mutta pätevä kaavoitusmetodi.
 
Kirja päättyy manifestiin asumisen vapaudesta. Manifestin keskeinen ideoija on helsinkiläinen arkkitehti Matti Vuorio. Kirjan muut kirjoittajat ovat kirjailija Matti Mäkelä, kirjailija Risto Isomäki, arkkitehti Heikki Aitoaho, professori Staffan Lodenius, arkkitehti Ilmari Mattila, arkkitehti Viri Teppo-Pärnä, kansatieteilijä Teppo Korhonen, diplomi-insinööri Lasse Ristikartano sekä kylien liiketoiminta-asiamies Juha Kuisma.
 
Asumisen vapaus -kirja on osa Talonpoikaiskulttuurisäätiön uuden talonpoikaiskulttuurin ohjelmaa.
 
Juha Kuisma (toim.):
Asumisen vapausYhteydet:


Kirjan toimittaja Juha Kuisma, puh. 045 884 7884,
juha.kuisma(a)elisanet.fi


Kirjaostot:

http://www.maahenki.fi/tuote/752/asumisen-vapaus,
sähköpostitse maahenki(a)msl.fi tai puh. (09) 751 2020

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös