palkki

Vuoden 2017 parhaaksi talonpoikaiskulttuuria käsitteleväksi opinnäytteeksi valittiin tänä vuonna Caroline Moinelin työ ”Farming in the city. Creating opportunities for urban agriculture in Helsinki. How can architects engage?” (Aalto-yliopisto, Design ja arkkitehtuuri, Kestävä kehitys). Palkinto jaettiin Talonpoikaiskulttuurisäätiön vuosikokouksen yhteydessä Maaseudun Sivistysliiton tiloissa. Moinel paneutuu työssään ajankohtaiseen ja kiinnostavaa aiheeseen. Tuomarina toiminut Juha Kuisma kuvaili työn teemaa yhdeksi aikamme vallankumouksellisimmaksi ilmiöksi. Moinel kuvaa työssään kaupunkiviljelyä, urban agriculturea, Helsingin sekä eräiden muiden eurooppalaisten kaupunkien kautta. Työ onkin kattava johdatus aiheeseen. Nyt kaupunkiviljelyä tapahtuu yli 20 kohteessa Helsingin kaupungin alueella, esimerkiksi takapihoilla, joutomailla, katoilla, siirtolapuutarhoissa ja puistoissa. 

 

Palkinnonjako

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasemmalta Caroline Moinel, Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Haavisto, säätiön asiamies Maija Mäki ja kilpailun tuomarina toiminut Juha Kuisma. Kuva: Aila Nieminen.

 

Caroline Moinelin avaamassa näkymässä voimme ennakoida, että joskus tulevaisuudessa jokainen kaupunkitalo toimii kuin talo olisi kasvi: se kerää paneelipinnoilla aurinkoenergiaa, hyödyntää sade- ja hulevedet viljelmien kasteluun, kompostoi orgaaniset jätteet talokohtaisesti ravinnekierron ylläpitämiseksi sekä peittää katon, ulkoseinät, parvekkeet ja terassit vihreillä kasveilla. Asian ydin on elollisen luonnon kasvu, sen seuraaminen ja hoito, vuodenaikojen vaihteluun sitoutuminen.

Kunniamaininnan kilpailussa saivat Harri Ryynänen Oulun Yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnasta työstään ”Raatesalmen kunnalliskodin korjaus- ja uudelleenkäyttösuunnitelma”; sekä Vilma Hakola Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitokselta työstään ”Kahvia ja mustikkapiirakkaa: etnologinen tutkimus kyläkahvilasta ikääntyneiden kohtaamispaikkana”. Ryynäsen työ on suunnitelma suuren kuusamolaisen hirsirakennuspihapiirin korjaamisesta matkailukäyttöön. Hakolan työ on osallistuvaan havainnointiin ja haastatteluihin perustuva hermeneuttinen tutkimus Kyyjärven Kylätupa -kahviosta ihmisten kohtaamispaikkana, eräällä tapaa yhteisenä paikallisena olohuoneena.

 

Talonpoikaiskulttuurisäätiö kiittää kaikkia oppiaineita ja laitoksia, jotka osallistuivat kilpailuun.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö jakaa vuosittain tunnustuspalkintoja perinteistä tai uutta talonpoikaiskulttuuria käsittelevistä opinnäytteistä. Oppiaineita, joissa talonpoikaiskulttuuria voi käsitellä, ei ole rajattu.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös