palkki

Talonpoikaiskulttuurisäätiö kartoittaa Varsinais-Suomen alueelle myönnettyjä kunniakilpikohteita keväällä 2017 päivittääkseen kohteisiin liittyviä tietoja sekä niiden nykytilannetta. Työ kuuluu säätiön Maaseuturakentamisen helmiä-hankkeeseen, joka on osa Suomi 100 -ohjelmaa, ja sitä on tukenut Varsinais-Suomen liitto.

Työ suoritetaan yhteistyössä Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen kanssa ja kenttätyöt käynnistyvät 24.4.2017 Naantalista. Pyydämme myös alueen vanhoista kilpikohteista tietäviä tahoja, kuten kilpikohteiden omistajia, jakamaan tietonsa kanssamme ja ilmiantamaan pihapiireissään sijaitsevat kunniakilvet.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö on myöntänyt vuodesta 1939 lähtien suomalaisille maatilojen rakennuksille tai rakennusryhmille perinteisen rakentamistavan kunniakilpiä. Kunniakilpi on yksityisille tahoille myönnettävä tunnustus suomalaisen talonpoikaisen rakennus- ja miljööperinteen vaalimisesta ja säilyttämisestä. Kilpiä on myönnetty ympäri Suomea yli 600 kohteelle. Erityisen paljon kilpiä on myönnetty 1950- ja 1960-luvuilla ja vuosien saatossa kohteissa on voinut tapahtua monia muutoksia esimerkiksi omistussuhteissa ja rakennuskannassa.

Työ lähtee käyntiin Naantalin Luonnonmaan Haijalasta ja Käkölästä, joissa sijaitsee aiemmin myönnettyjä kilpikohteita. Samanaikaisesti kartoitetaan Auran kunnan kohteita. Työ liittyy opiskelijoiden etnografisten menetelmien harjoituskurssiin ja sisältää mm. haastatteluja, arkistötyötä ja kuvallista tallennusta. Ryhmään kuuluu kahdeksan kulttuurintutkimuksen alan opiskelijaa. Kenttätyön avulla on tarkoitus päivittää säätiön rekisteriä sekä saada tietoja mm. muuttuneista omistussuhteissa sekä kohteissa tapahtuneista muutostöistä.

Kenttätyöryhmä ja Talonpoikaiskulttuurisäätiö ottavat mielellään vastaan tietoja ja aineistoja varsinaissuomalaisten kilpikohteiden tilanteista ja muutoksista!

Yhteydenotot ja lisätietoja: kilpiraadin sihteeri Jenni Luonuankoski, jenni.luonuankoski(at)helsinki.fi tai 041 435 99 03.

Maaseuturakentamisen helmiä -hanke Suomi 100 -sivustolla: http://suomifinland100.fi/project/maaseuturakentamisen-helmia/

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös