palkki

Talonpoikaiskulttuurisäätiön Kestävä talo -hankkeen päätösseminaari pidettiin Kansallissalissa Helsingissä. Seminaarin tarkoituksena oli jatkaa PUU-lehden 4/2016 teemanumerossa alkanutta keskustelua tulevaisuuden talosta – sen kestävyydestä ja siihen liittyvistä ongelmista. Seminaarissa pohdittiin sitä, millä tavoin voitaisiin tavoitella kestävää rakentamista mitä erilaisimmissa tulevaisuudenkuvissa.

Seminaarin aloitti hankkeen puuhamies ja Talonpoikaiskulttuurisäätiön hallituksen varapuheenjohtaja Juha Kuisma alustuksella, jossa hän käsitteli kestävyyden määritelmää resilienssi-käsitteen avulla. Kuisma hahmotteli kestävyyden tarkoittavan resilienssin hengessä kriisinkestävää, toipumiskykystä, joustavaa ja häiriöistä toipuvaa taloa – taloa, joka voisi kestää mahdollisimman erilaisia tulevaisuuden uhkakuvia.

Seminaarin pääpuhujina toimivat tiedekirjailija Risto Isomäki, toimitusjohtaja Pasi Ylirisku (HawuPro Oy) sekä arkkitehti Panu Kaila. Risto Isomäki nosti esille aurinkosähkön tulevaisuuden mahdollisuudet ohutkalvoisten aurinkopaneelien vallatessa markkinoita. Isomäki piti tärkeänä ratkaistavana kysymyksenä sähköriippuvuutta, joka  erityisesti pitkittyneessä kriisitilanteessa halvaannuttaisi yhteiskuntamme.

Pasi Ylirisku käsitteli omassa puheenvuorossaan kiinnostavasti liikkuvan ja kiinteän asumisen rajankäyntiä. Retkeilyssä on kyse liikkeestä, jossa vaaditaan asumisen taitoa ja tajua, sillä ulko-olosuhteet muuttuvat jatkuvasti. Ylirisku sovelsi myös retkeilyn periaatteita rakentamiseen ja piti olennaisina asioina yksinkertaisuutta, rouheutta, käytettävyyttä ja aikaa sekä arkea kestävää muotoilua.

Panu Kaila puhui kestävästä rakentamisesta kaupungissa keskittyen erityisesti ajankohtaiseen homeongelmaan. Kaila toi esille 1960-luvun muutoksen rakentamisessa, jolloin siirryttiin käsityövaltaisesta rakentamisesta teolliseen tuotantoon. Hengittämättömien materiaalien käyttö yhdistettynä koneelliseen ilmanvaihtoon yhteisvaikutukset on tuottanut kestämättömiä sisäilmaongelmia. Esimerkkinä kestävästä ja laadukkaasta nykyrakentamisesta Kaila esitteli Suomen Kulttuurirahaston K3-taloja.

Seminaarin lopuksi käytiin paneelikeskustelu, jossa nousi esille erityisesti sähköntuottamiseen ja ilmanvaihtoon liittyvät kysymykset. Selvää on, että kestävän talon tematiikassa on vielä paljon selvitettävää ja keskusteltavaa. Myös päätöksenteon prosesseihin kestävän talon tematiikkaa tulisi saada yhä voimakkaammin esille.

Kestävä talo -hanketta on taloudellisesti tukenut Salaojituksen tukisäätiö ja MTK:n säätiö.

Joitakin kuvia seminaarista:

Yleisöä

 

 

 

 

 

 

 

  
Pasi Ylirisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paneeli

 Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös