palkki

netti Hanna

Talonpoikaiskulttuurisäätiön vuosikokouksen yhteydessä palkittiin vuoden 2016 parhaat talonpoikaiskulttuuria käsitelleet opinnäytteet. Tänä vuonna valinnan voittajista teki VTL Riitta Mäkinen, joka parhaillaan on myös säätiön hallituksen varajäsen.

Vuoden 2016 parhaana opinnäytteenä palkittiin Hanna Jahkosen Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselle tekemä diplomityö ”Perinne voimavarana – Tulevaisuuden maaseutuasumista Lapinjärvellä”. Jahkosen diplomityö osuu hyvin tarkoin Talonpoikaiskulttuurisäätiön tämän hetken keskeisiin pyrkimyksiin. Sillä on vahvat ansiot puhtaasti tutkimuksena sekä samalla esteettisenä ja toiminnallisena suunnitelmana. Jahkonen on lähtenyt liikkeelle maaseudun muutoksista ja vetovoimatekijöistä ja tutkinut myös vanhoja ja uusia rakennusesimerkkejä. Lapinjärven tilanteeseen ja sen rakennusperinteeseen on perehdytty huolellisesti. Suunnitteluosuudessa on hahmoteltu alueen käyttösuunnitelma, joka rakentuu luonnon, ympäristön ja perinteen pohjalle. Uudet rakennukset on sovitettu aiempien yhteyteen ja otettu hyvin huomioon myös sosiaalisia tekijöitä. Rakennus- ja julkisivuhahmotelmat modernisoivat kauniisti vanhaa rakennusperinnettä. Palkintona kilpailun voitosta oli 1000 euroa.

Hanna Jahkosen diplomityöhön voi tutustua tästä linkistä.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö päätti myöntää lisäksi yhden kunniamaininnan, jonka sai Helga Lähdemäki Turun yliopiston kansatieteen oppiaineeseen tekemällään pro gradu –tutkielmalla ””Parrut pystyyn ja pärettä päälle, niin kyllä se aikansa kestää.” Liedon talousrakennukset 1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin.” Lähdemäen tutkimuksen aineistona on Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihankkeen myötä kerätyt rakennusinventointiaineistot ja niitä täydentävät haastattelut. Tutkimus palveleekin paikallista kulttuuriympäristön ymmärrystä ja se kiinnittää yleisemminkin huomiota rakennuskantaan, joka enimmäkseen häviää käytön päättyessä, mutta jolla on selvä maisemallinen ja maataloushistoriallinen merkitys. Lähdemäen suhde aiheeseen on tieteellisyydestään huolimatta empaattinen ja esitystapa kiinnostava. 

Kilpailuun osallistui tänä vuonna neljä kappaletta talonpoikaiskulttuuria eri tavoin lähestyvää opinnäytetyötä.

 

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös