palkki

Uudenmaan perinnekylä on osa Talonpoikaiskulttuurisäätiön Kylä 2020-hanketta, jonka tavoitteena on luoda konsepti pientaloihin perustuvasta asuinalueesta, jossa ajanmukainen asuminen ja kulttuuriperinnön vaaliminen lyövät kättä. Alueen kantavia ajatuksia ovat rakennusperinnön ja -perinteen vaaliminen, terveet rakennukset, kylämäisyys, yhteisöllisyys, ekologisuus ja kestävyys sekä sijainti kaupungin liepeillä. Talonpoikaiskulttuurisäätiö on tuottanut ideasuunnitelman Sipoon kunnan kanssa käytävien jatkoneuvotteluiden pohjaksi kylän kaavoittamiseksi Talmaan.

Ideasuunnitelma on ladattavissa tästä linkistä.
Ideasuunnitelma hahmottaa alustavasti alueen ilmettä, tonttijakoa, rakennuskantaa ja pihapiirejä. Syntymässä on elävä ja yhteisöllinen tulevaisuuden asuinalue, jossa perinteiset, sopusuhtaiset pihapiirit terveine puurakennuksineen yhdistyvät luonnon läheisyyteen ja monimuotoisuuteen. Nyt on myös sinun vuorosi vaikuttaa alueen toteutumiseen ja osoittaa kiinnostuksesi alueeseen mahdollisena asukkaana ja rakentajana.

Ole mukana varmistamassa alueen toteutuminen
Sipoon kunta ei ole vielä sitoutunut alueen toteutukseen, vaan odottaa näyttöä siitä, että alue kiinnostaisi asukkaita. Mikäli saattaisit olla kiinnostunut rakentamaan alueelle, varmista sen kaavoitus ilmoittamalla kiinnostuksesi mahdollisena rakentajana ja asukkaana nettilomakkeella Uudenmaan perinnekylän omilla facebook-sivulla  tai Talonpoikaiskulttuurisäätiölle sähköpostilla jari.vesanen(at)varpula.fi. Ilmoituksesi ei tässä vaiheessa sido sinua mihinkään, mutta on tärkeä alueen toteutumisen kannalta.

Rakennuskanta
Alueelle siirretään purku-uhan alla olevia perinteisiä suomalaisia hirsirakennuksia. Rakennuksista muodostetaan tonteille pihapiiri. Rakennuksia on oltava yhdellä tontilla vähintään 3. Alueelle voidaan rakentaa myös uusia rakennuksia perinteisistä materiaaleista perinteisillä menetelmillä, sikäli kuin rakennukselle on osoitettavissa perinteinen esikuva.

Tontit: lukumäärä, koko, hinta ja rakennusoikeus
Alueelle kaavoitetaan arviolta 40 tonttia kooltaan 1500 – 2500 m2. Yhden tontin hinnaksi tulee arviolta 120.000 – 200.000 € tontin koosta ja toteutuvasta neliöhinnasta (80 - 85 eur/m2) riippuen. Rakennusoikeus tontilla k=0,25. Tonttien kokoa voidaan muunnella jonkin verran rakennettavan rakennuskannan tilatarpeen mukaan.

Kaavatilanne ja aikataulu
Alueelle on laadittu yleiskaava, johon kohdistettua valitusta käsitellään Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ratkaisua voitaneen odottaa talvella 2017. Mikäli yleiskaava saa lainvoiman, asemakaavoitus voidaan aloittaa välittömästi. Tällöin kunnallistekniikan arvioidaan valmistuvan siten, että asuinrakennusten rakentaminen voidaan aloittaa keväällä 2020.

Sovellettavat rakennusmääräykset
Sipoon kunnan rakennusvalvonnan alustavan kannan mukaan rakennuksen siirto voidaan tulkita vanhan rakennuksen korjaus- ja muutostyöksi. Pelkän hirsirungon uusiokäyttö ei yksin ole riittävä peruste tulkita talo vanhaksi rakennukseksi, vaan myös talon muita vanhoja osia on käytettävä riittävässä määrin. Sitovat päätökset asiassa tehdään asemakaavoituksen yhteydessä. Mikäli alueelle rakennetaan täysin uusia rakennuksia, niihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia uudisrakentamista koskevia määräyksiä.

Lisätietoja hankkeesta:
Jari Vesanen
jari.vesanen(at)varpula.fi, puh. 040 506 3780

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös