palkki

Talonpoikaiskulttuurisäätiön palveluksessa toimi kesällä 2016 arkkitehtuuria opiskeleva Vilma Karjalainen. Vilma kartoitti säätiön kunniakilpikohteita Kuortaneen kunnan alueella. Alla Vilma kertoo omin sanoin kokemuksistaan haasteellisessa kunniakilpikohteiden selvitystyössä. Kiitämme lämpimästi Kuortaneen kuntaa, erityisesti kunnanjohtaja Pentti Turusta  ja rakennustarkastaja Marjukka Latva-Laturia, hyvästä ja antoisasta yhteistyöstä. Lämmin kiitos myös Kuurtanes-seuralle ja MTK-Kuortaneelle.

Puodinkedon tilan päärakennus pieni
"Heinä-elokuussa 2016 talonpoikaiskulttuurisäätiö aloitti pilottihankkeen Kuortaneen kunnan alueella ja palkkasi minut, arkkitehtiylioppilas Vilma Karjalaisen päivittämään listaa Kuortaneen alueella sijaitsevista kilpikohteista. Kuortaneen alueella on arvioiden mukaan jopa 140 edelleen asuttua pohjalaistaloa. Näistä hieman yli kuudellekymmenelle on myönnetty talonpoikaiskulttuurisäätiön perinteisen rakentamistavan kunniakilpi. Kuortaneen alueelle kilpiä on myönnetty eniten kaikista Suomen kunnista. Suuri osa kilvistä on myönnetty 1950- ja 1960-luvuilla, mistä johtuen kilpikohteista kirjatut tiedot olivat paikoin hyvin puutteellisia ja vanhentuneita. Paikallisten asukkaiden ja kotiseutuihmisten sekä kirjallisuuden ja rekisterien avulla Kuortaneen kunniakilpikohteiden nykytiedot tulivat kuitenkin selvitetyiksi yhtä kohdetta  lukuunottamatta.

Pilottihankkeen parissa työskentely oli todella mielenkiintoista tutkimustyötä. Vanhimmista kilpikohteista saattoi olla tiedossa ainoastaan rakennuksen vuosikymmenten takaisen omistajan nimi. Tällaisten kohteiden kanssa suurimmaksi avuksi osoittautuivat kotiseutukirjallisuus sekä paikalliset ihmiset. Työn kannalta yhteydet paikallisiin olivat ensiarvoisen tärkeitä. Suureksi avuksi oli erityisesti paikallisen kotiseutuyhdistyksen Kuurtanes-Seuran puheenjohtaja Aino-Maija Niemelä, jonka tapasin työn loppuvaiheilla kahvittelun merkeissä. Kun kävimme yhdessä läpi sen hetkistä epäselvien kohteiden listaani, osasi Aino-Maija kertoa lähes kaikista kohteista jotain, jonka avulla pääsin myöhemmin helposti kiinni kohteiden nykyisiin tietoihin. Henkilöhaastattelujen ja kotiseutukirjallisuuden tiedot eivät toki ole kaikkein luotettavimpia, joten kaikki tiedot tarkistin viimekädessä Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmän avulla. Tietojen selvittämisen ohella olin yhteydessä hieman yli kymmenen kilpikohteen omistajiin. Saatuani omistajilta luvan kävin kuvaamassa kilpikohteita ulkopuolelta. Lopulta kävin vierailemassa yhteensä kolmellatoista tialla, joista kymmeneltä otin valokuvia.

Talonpoikaiskulttuurisäätiön kilpiraadin puheenjohtaja yliarkkitehti Raija Seppänen vieraili Kuortaneella 3.8.2016. Kävimme yhdessä läpi työprosessini kannalta ajankohtaisia asioita ja vierailimme kolmella kilpikohteella. Tämän lisäksi järjestimme palaverin sekä kunnan työntekijöiden kanssa, että Kuortaneen talomuseon viehättävässä miljöössä (jonka alueella sijaitsee kaksi kilpikohdetta) kotiseutuyhdistyksen ja MTK:n edustajan kanssa. Palaverien tarkoituksena oli esitellä pilottihanketta yleisesti, mutta myös käydä vapaata keskustelua hankkeen mahdollisista jatkotoimenpiteistä ja siitä, miten esimerkiksi kunta voisi hyötyä alueellaan sijaitsevasta runsaasta määrästä arvokasta rakennusperintöä. Esille nousi myös huoli pohjalaistalojen ja tilojen kunnon säilymisestä esimerkiksi sukupolvenvaihdosten yhteydessä.

Tämän hankkeen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden myötä olisi tärkeää kehittää keinoja aktivoida vanhojen tilojen asukkaita ymmärtämään perintörakennustensa arvo. Etelä-Pohjanmaan vanhat pohjalaistalot ovat ainutlaatuista rakennusperintöä ja on todella sääli, mikäli ne päästetään vuosien saatossa unohtumaan ja rapistumaan. Toisaalta projektin aikana tilanomistajia tavatessa kävi ilmi, että monien suhtautuminen vanhoihin perintötiloihinsa on erittäinkin arvostava. Rakennuksia pyritään laajalti pitämään kunnossa ja remontoimaan erityisesti vanhaa kunnioittaen. Projektin aikana on myös tärkeää korostaa kunniakilven tarkoitusta erityisenä kunnianosoituksena hyvin tehdystä työstä jonkinlaisen velvoitteen sijaan.

Haluan kiittää Kuortaneen kunnan työntekijöitä, asukkaita, kotiseutuihmisiä ja tilanomistajia heidän avustaan ja hyvästä vastaanotosta. Kaikki suhtautuivat minuun ja pilottihankkeeseen hyvin positiivisesti ja avuliaasta. Sain paljon hyviä vinkkejä myös esimerkiksi kunnantalon kahvitunnilla. Myös minulle työntekijänä jäi kesästäni hyvin positiivinen mielikuva, joka kertonee hankkeen onnistumisesta. Opittavaa on, mutta se kuuluu pilottihankkeen luonteeseen. Haluan kiittää myös Talonpoikaiskulttuurisäätiötä siitä, että he mahdollistivat minulle henkilökohtaisesti arvokkaan työkokemuksen kartuttamisen. Tiedä vaikka löytäisin itseni tulevaisuudessakin työskentelemästä pohjalaistalojen parissa.

Järven tilan aitta Vilma Karjalainen pieniKuvat on piirtänyt Vilma Karjalainen. Kuvissa on Puodinkedon tilan päärakennus sekä Järven tilan aitta.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös