palkki

Talonpoikaiskulttuurisäätiö on vuosijuhlassaan 31.3. palkinnut Juha Huvisen pro gradu -tutkielman "Kodinhaltija, noidan liittolainen ja Tuonelan musta peto. Elätti- ja haltijakäärmetarinat ikkunana suomalaiseen käärmeperinteeseen" vuoden 2015 parhaana talonpoikaiskulttuuria käsittelevänä opinnäytteenä. Työ tehtiin Turun yliopiston uskontotieteen oppiaineeseen. Huvisen työ liittyy kiinteästi talonpoikaiseen maailmaan ja se on sisällöllisesti eheä kokonaisuus. Työ osoittaa tekijältään tieteellisiä ansioita: aihepiirin historialliset, taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset tekijät on huomioitu tutkielmassa kiitettävästi. Pääpalkintona kilpalussa oli 1000 euroa.

Juha Huvinen piti säätiön vuosikokouksessa esitelmän pro gradu -tutkielmansa pohjalta.
Lisäksi Talonpoikaiskulttuurisäätiö päätti jakaa kaksi kunniamainintaa, jotka saivat Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekuntaa edustava Juhani Alasalmen diplomityö "Raution vanhan osuuskaupan korjaussuunnitelma" sekä Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitosta edustava Mikki Ristolan diplomityö "Petäjäveden vanhan kirkon opastuskeskus". Alasalmen tutkielman pohjaksi on tehty yksityiskohtainen historiallinen ja konkreettinen rakentamisselvitys, jolle nyt ehdotetut restaurointitoimenpiteet harkitusti perustuvat. Tavoitteeksi asetettu kotiseututalo on näin saanut uskottavat puitteet toiminnalleen. Ristolan tutkielmassa uudisrakennuksen hahmo ja sijoittelu kunnioittaa oivalla tavalla talonpoikaisrakentajiemme vanhaa mestariluomusta vähentämättä vähimmissäkään määrin maailmanperintökohteen substanssia. Kunniamaininnoista myönnettiin 250 euron palkinnot.

Yhteensä kilpailuun osallistui tänä vuonna 6 opinnäytettä. Valinnan voittajista teki säätiön jäsen, dosentti Teppo Korhonen.

Voittajatyön tiivistelmä.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös