palkki

Talonpoikaiskulttuurisäätiön Kylä 2020 on hanke, jossa tavoitteena on rakentaa toimintamalli kestävän kehityksen mukaiselle kylälle tai taajamien reuna-alueilla sijaitseville asuinalueille. Hankkeessa tarkastellaan kylää vuonna 2020 hyvän asumisen, ekologisuuden ja joustavien toimintatapojen näkökulmista.

Kylä 2020 tuo esiin Talonpoikaiskulttuurisäätiön näkemyksen hyvästä asumisesta. Sen mukaan hyvä asuminen koostuu asunnon lisäksi pihapiiristä, suhteista naapureihin, yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä suhteesta luontoon ja ekologisuuteen. Pihapiirit mahdollistavat mm. luonnon monimuotoisuuden vaalimisen ja ravinteiden kierrättämisen. 

Hankkeessa rakennetaan monistettava konsepti, toimintamalli, jonka avulla on mahdollisimman joustavasti toteutettavissa asuinalueita, joissa korostuvat hyvän asumisen edellytykset ja ekologinen rakentaminen ja asuminen. Ekologisuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa rakennusmateriaalien kierrättämistä, perinteisten rakennusten uusiokäyttöä ja hirsirakennusten siirtoa. Lisäksi otetaan huomioon ravinteiden kierrättäminen, järkevä energiatalous ja jätevesien haitta-aineet sekä pyritään tukemaan asuinalueiden luonnon monimuotoisuutta ja perinnebiotooppien säilyttämistä.

Yleispätevän toimintamallin lisäksi tavoitteena on pilottihankkeena luoda toimintamallin mukainen asuinalue, ”Uudenmaan perinnekylä”. Kohteena on Sipoon Talma. Talmaan on tehty Sipoon kunnan kanssa käytävien jatkoneuvotteluiden pohjaksi ideasuunnitelma perinnekylästä. Ideasuunnitelmaan voi tutustua tästä linkistä.

Siru Perälä on tehnyt hankkeelle opinnäytetyön "Perinnekylien ekologinen kestävyys. Esiselvitys Kylä 2020-hankkeelle." Opinnäytetyö löytyy tästä linkistä 

Hankkeen etenemisestä tiedotetaan Ajankohtaista -palstalla.

Kylä 2020 -hanketta on taloudellisesti tukenut MTK:n säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös