palkki

tpks juhla

Hyväksytty vuosikokouksessa 18.3.2010
 
Yleistä

Vuosi 2009 oli edellisvuosien tapaan toimelias. Vuosikokous ja kansainvälisen talonpojan päivä järjestettiin jäsentapahtumina. Vuoden aikana valmisteltiin Kekrikemut-hanketta ja haettiin hankkeelle rahoitusta sekä Talonpoikaisen rakentamisen valiot kaikkien saataville –tietokantahanke saatettiin päätökseen. Kulttuuripalkintoa ei toimintavuoden aikana jaettu. Hallitus aloitti säätiön strategian pohdinnan ml. kunniakilven ja kulttuuripalkinnon myöntämisperusteiden uudistaminen ja ajanmukaistaminen.

Toiminta
Talonpoikaisen rakentamisen valiot kaikkien saataville -hanke
Toimintavuoden aikana päätettiin hanke. Tuloksena on säätiön kotisivulla excel-pohjainen kunniakilpikohteiden luettelo, joka on päivitetty Etelä-Pohjanmaan kohteiden ja eräiden muiden kohteiden osalta. Digitaalisen tietokannan luomisesta luovuttiin tässä vaiheessa kustannussyistä. Hankepäällikkönä toimi FM Elina Anttonen.

Uusia perinteisen rakentamistavan kunniakilpiä myönnettiin vuoden 2008 aikana 2 uuteen kohteeseen. Kilpiraati ja hallitus aloittivat kilven myöntämisperusteiden uudelleenarvioinnin.

Kekrikemut – kekristä kansanjuhla –hanke
Säätiön pitkäaikaisena tavoitteena on ollut kekriin liittyvän perinteen uusintaminen ja kekrijuhlan viettämisen elvyttäminen. Kekristä kansanjuhla – hankesuunnitelmasta syntyi kolmivuotinen Kekrikemut-hanke, joka käynnistettiin ja johon haettiin ulkopuolista rahoitusta toimintavuoden aikana. Hankkeen merkeissä järjestettiin kokeiluluonteisesti Helsingin Kulttuuriareena Gloriassa Kekrirokki perinteisen säätiön kekrijuhlan sijaan. Kekrirokki oli jännittävä kokeilu saada yhteen nuoret ja aikuiset modernin kansanmusiikin, rokin ja syksyisen ruoan merkeissä. Syksyllä käynnistettiin myös Kekrimenu-kilpailu kokkiopiskelijoiden keskuudessa. Kilpailu ei kuitenkaan vielä sytyttänyt nuoria tulevia kokkeja luomaan kekrimenureseptejä. Hankkeen tuottajana oli kulttuurituottaja Päivi Rajakari. Vuoden lopussa saatiin Kekrikemut –hankkeen rahoituspäätökset Kordelinin säätiöltä ( 18 400,00 euroa ) ja Koneen säätiöltä ( 10 000,00 euroa).

Kansainvälinen talonpojan päivä 12.5.2008
Kansainvälisen talonpojan päivän merkeissä järjestettiin Euroopan Parlamentin vaalien paneelikeskustelu yhteistyössä Maaseudun Tulevaisuus –lehden kanssa. Paneeliin kutsuttiin ehdokkaat Heidi Hautala, Esa Härmälä, Ville Itälä ja Pilvi Torsti. Paneelin puheenjohtajana toimi säätiön jäsen, Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Lauri Kontro.

Viestintä
Jäsenet saivat toimintavuoden aikana kolme kirjettä. Tiedotteiden jakelussa käytettiin tiedotus.com –palvelua, jonka kautta tavoitettiin lähes 800 tiedotusvälinettä. Säätiön kotisivuilla www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi tiedotettiin tapahtumista.

Jäsenet ja hallinto

Jäsenistö
Valittiin säätiön uusiksi jäseniksi professori Seppo Knuuttila, professori Ilkka Nummela, professori Jari Ojala, arkkitehti Netta Böök, intendentti Peter Båsk ja dosentti Jari Niemelä.

Kokoukset
Säätiön vuosikokous pidettiin 19.3.2009 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tiloissa. Kokoukseen osallistui 22 säätiön jäsentä ja 5 jäsenen perheenjäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Kokouksen päätteeksi VTM Riitta Mäkinen piti esitelmän kirjoittamastaan säätiön historiikista Kulttuurikööri.

Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen puheenjohtaja toimi VTM, päätoimittaja Matti Kalliokoski, varapuheenjohtajana professori Hanna Snellman sekä jäseninä tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto, taloustieteiden kandidaatti Juha Kuisma ja professori Juhani U.E.Lehtonen. Hallituksen varajäseninä toimivat DI Lasse Ristikartano, arkkitehti Matti Vuorio, kulttuurituottaja Raija Kallionen, MMK Heimo Tuomarla ja toiminnanjohtaja Ulla Piela. Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

Säätiön tilintarkastajina toimivat KTM Juha Tuomala (KHT) ja kauppatieteiden tohtori h.c. Antti Helenius. Varatilintarkastajat ovat Pentti Savolainen (KHT) ja hallitusneuvos Pentti Pekonen.

Kilpiraati
Kilpiraadin jäseninä toimivat dosentti Teppo Korhonen (pj), professori Juhani U.E.Lehtonen, arkkitehti Matti Vuorio, filosofian kandidaatti Pekka Kärki, arkkitehti Heikki Kukkonen, arkkitehti Pentti Toivari ja arkkitehti Raija Seppänen. Kilpiraati kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Kulttuuripalkintoraati
Säätiön kulttuuripalkintoraadin jäseninä olivat VTM Matti Kalliokoski (pj) ,kulttuuritoimenjohtaja Liisa Heikkilä-Palo, dosentti Osmo Pekonen, professori Hannu Saha, Oulun läänin taidetoimikunnan pääsihteeri Ulla Lassila ja professori Jaakko Elenius. Raati ei kokoontunut toimintavuoden aikana.

Toimihenkilöt
Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimi johdon erityisavustaja, MMM Paula Viertola. Kilpiraadin sihteerinä toimi FM Elina Anttonen. Rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä Kirsti-Helena Saarinen, JS-Ekonomia Oy.

Säätiön talous
Toimintavuoden 2009 aikana säätiö sai Keskitien Tukisäätiöltä toiminta-avustusta 20 000,00 euroa. Kekrikemut-hankkeen rahoituspäätöksistä tuloutettiin toimintavuonna 8 400,00.

Talonpoikaisen rakentamisen valiot - hanke saatiin toimintavuoden aikana suunnitelmien mukaiseen päätökseen ja hankkeeseen varatut rahat tuloutettiin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

Toimintavuoden suurimpia menoeriä olivat asiamiehen palkkiot ( 6 605,94 €), kekrirokki (6 528,00 €) ja kekrihankkeen konsultointi ja tuotanto (10 470,00 €). Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita.

Tilinpäätöksessä on rahastojen arvoa korostettu 1 636,10 eurolla.

Tilikauden ylijäämä on 14 991,11 €.

Säätiön oma pääoma oli vuoden vaihteessa 65 110,05 € ja tasearvo 69 081,55 €.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös