palkki

tpks juhla

Hyväksytty vuosikokouksessa 19.3.2009
 
Yleistä

Säätiön 70-juhlavuosi oli toiminnallisesti mittava. Useiden vuosien hankkeessa Uusia ratkaisuja maalla asumiseen saatettiin päätökseen arkkitehtikilpailu. Kilpailu onnistui hyvin ja toi säätiölle myönteistä julkisuutta maaseutualueiden modernien asumis- ja rakentamistapojen edistäjänä. Talonpoikaisen rakentamisen valiot kaikkien saataville -tietokantahanketta jatkettiin, ja hanke jatkuu vielä tulevana vuonna. Säätiön 70-vuotisesta toiminnasta tehtiin historiikki, Kulttuurikööri. Vuoden lopulla aloitettiin Asumisen vapaus! -pamfletin valmistelu.

Toiminta
Talonpoikaisen rakentamisen valiot kaikkien saataville -hanke
Toimintavuoden aikana jatkettiin säätiön myöntämän yli 600 kunniakilpikohteen inventointia ja kohdetietojen syöttämistä sähköiseen tietokantaan. Hankepäällikkönä toimi FM Elina Anttonen. Hankkeeseen saatiin toimintavuoden aikana 3000 euron avustus Opetusministeriöltä ja 15 000 euron avustus Suomen Kulttuurirahastolta.

Uusia perinteisen rakentamistavan kunniakilpiä myönnettiin vuoden 2008 aikana 7 kohteeseen. Kiinnostus kunniakilpiä kohtaan on selvästi kasvussa.

Uusia ratkaisuja maalla asumiseen -hanke
Uusia ratkaisuja maalla asumiseen arkkitehtikilpailu oli käynnistynyt 19.9.2007. Kilpailuehdotuksia tuli 14.1.2008 mennessä 54 kpl. Ehdotukset olivat pääosin erittäin korkeatasoisia ja niiden joukossa oli monia toteuttamiskelpoisia asumisratkaisuja moderneille ihmisille. Kilpailussa palkittiin 7500 euron palkinnolla 4 ehdotusta ja kahdelle ehdotukselle myönnettiin kunniamaininta.

Palkitut työt olivat
Havumetsän piha, tekijä: Sari Nieminen, arkkitehti SAFA, Helsinki
Kaks fooninkia, työryhmä: Matti Arvilommi, arkkit.yo, Juha Jääskeläinen, arkkitehti SAFA, Mikko Reinikainen, arkkitehti SAFA, Helsinki
Piirileikki, tekijä: Markku Erholtz, arkkitehti SAFA, Espoo
Valotalo, tekijä: Pekka Ojalammi, arkkitehti SAFA, Helsinki

Kunniamaininnan saaneet työt ovat
Arktinen, työryhmä: Vesa Humalisto, arkkitehti SAFA, Sami Heikkinen, arkkitehti SAFA, Helsinki
Torni, työryhmä: Jalo Sippola, arkkit.yo, Ville Rautiainen, arkkit.yo, Leena Holmila, arkkit.yo, Oulu

Pääministeri Matti Vanhanen jakoi palkinnot julkistamistilaisuudessa 7.5.2009 Rakennustaiteen Museossa.

Kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi DI Lasse Ristikartano ja jäseninä arkkitehti Matti Vuorio SAFA, arkkitehti Heikki Aitoaho SAFA, arkkitehti Juha Salmenperä SAFA, yliarkkitehti Raija Seppänen SAFA, johtaja Alice Lillas ja museonjohtaja Juha Kuisma. DI Jari Vesanen toimi hankkeen projektipäällikkönä ja kilpailusihteerinä.

Osa kilpailuehdotuksista oli esillä Sipoon kirjastossa toukokuussa. Kaikki kilpailuehdotukset olivat esillä Stundarsin Museossa Mustasaaressa 11.7. - 13.8.välisen ajan. Samaan aikaan oli Vaasan Asuntomessut. Stundarsin näyttelyssä kävi noin 800 katsojaa. Kaksikielinen näyttely toteutettiin yhteistyössä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän maaseutuasumisen teemaryhmän kanssa.

Kilpailun voittaneet ehdotukset julkistettiin säätiön kotisivulla. Kotisivulla on myös palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja, joka sisältää lautakunnan näkemyksiä maaseuturakentamisesta ja suosituksia tulevaisuuden kaavoitukselle ja rakentamiselle.
http://www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi/kilpailu/index.htm. Arkkitehtikilpailu oli kaksikielinen, kilpailuasiakirjat ja arvostelupöytäkirja ovat saatavilla myös ruotsinkielisinä.

Uusia ratkaisuja maalla asumiseen -hankkeen yhteydessä aloitettiin Asumisen vapaus! -pamfletin valmistelu. Joulukuussa järjestettiin pamfletin ensimmäinen kirjoittajien työstöpäivä. Pamfletin tavoitteena on olla vahva keskustelualoite kansalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista valita vapaasti asumisen muoto ja paikka. Pamfletille haetaan kustantaja vuoden 2009 aikana. Hallituksen jäsen Juha Kuisma ja varajäsenet Lasse Ristikartano ja Matti Vuorio vastaavat pamfletin etenemisestä.

Kansainvälinen talonpojan päivä 13.5.2008
Kansainvälisen talonpojan päivän merkeissä muisteltiin säätiön historiaa ja evästettiin historiikin kirjoittaja Riitta Mäkistä. Ministeri ja rouva Jaakko Nummisen Miijanmäkeen kokoontui 30 säätiön jäsentä.

Kulttuuripalkinto
Hankasalmelainen Elämän värit osuuskunta sai säätiön neljännen kulttuuripalkinnon. Palkinnon perusteluissa todettiin, että osuuskunta yhdistää luovalla tavalla talonpoikaiset hyveet: käden taidot, yhdessä tekemisen, perinteen kunnioittamisen ja uuden etsimisen. Se ponnistaa paikallistasolta, mutta ei koe edes valtioiden rajoja esteiksi määrätietoiselle ja kunnianhimoiselle itsensä kehittämiselle. Elämän värien esimerkki osoittaa, että myös nykyaikana kulttuuri ja oman elinkeinon rakentaminen kulkevat maaseudulla käsi kädessä.

Kekrijuhla 30.10.2008
Säätiön Kekrijuhla järjestettiin seminaarin ja Kekrirockin merkeissä 30.10.2008 Kulttuuritalolla. Seminaarissa kuultiin professori Seppo Knuuttilan ja ruokakulttuuriasiamies Jaakko Nuutilan puheenvuorot kekristä ja keskusteltiin kekrin tuotteistamisesta. Keskustelulla luotiin pohjaa säätiön suunnitelmille käynnistää pitkäjänteinen hanke kekrin tuotteistamisesta. Kekriaterian jälkeen osallistuttiin Lauri Tähkä ja Elonkerjuu -yhtyeen rockkonserttiin. Kekrijuhlaan osallstui 60 opiskelijaa, pääosin Helsingin yliopiston maatalousalan opiskelijoita ja 25 säätiön jäsentä.

Säätiön historiikki
Säätiön historiikki, VTM Riitta Mäkisen kirjoittama Kulttuurikööri ilmestyi joulukuussa. Historiikin kustantaja oli Maahenki Oy. Dosentti Hanna Snellman ja professori Juhani U.E.Lehtonen toimivat historian kirjoittamisen ohjausryhmänä. Historiikkiin saatiin 70-vuotisonnitteluja lähes 70 yksityishenkilöltä ja yhteisöltä.

Kulttuurikööri on katsaus säätiön 70-vuotiseen toimintaan ja rakentuu korkeakouluneuvos Antti Ranta-Knuuttilan kirjoittamien 30- ja 50-vuotishistoriikkien varaan. Kulttuuriköörin pääpaino on viimeisissä vuosikymmenissä. Se on myös 200-luvun näkökulmasta päivitetty näkemys talonpoikaisuudesta ja sen ilmenemismuodoista nykyajassa.

Viestintä
Jäsenet saivat toimintavuoden aikana neljä kirjettä. Tiedotteiden jakelussa käytettiin tiedotus.com -palvelua, jonka kautta tavoitettiin lähes 800 tiedotusvälinettä. Uusia ratkaisuja maalla asumiseen -arkkitehtikilpailun alkaessa järjestettiin tiedotustilaisuus. Kilpailun palkintojen jako ja kesän näyttelyn avajaiset Stundarsissa saivat hyvän julkisuude tiedotusvälineissä. Säätiön kotisivuilla www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi tiedotettiin tapahtumista.

Jäsenet ja hallinto

Jäsenistö
Säätiön uusiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja, rovasti Tuomo Korteniemi, FT Petri Raivo, tutkija Eija Suna, DI Jari Vesanen, arkkitehti Mia Saloranta, toiminnanjohtaja Tuomo Hintsanen, maanviljelijä Kari Komsi, VTM Riitta Mäkinen, kansanedustaja Katri Komi ja kansanedustaja Jari Koskinen. Vuoden 2008 aikana nukkui ikiuneen säätiön jäsen rakennusneuvos Eero Väänänen.

Kokoukset
Säätiön vuosikokous pidettiin 27.3.2008 Keskustan eduskuntaryhmän tiloissa eduskunnassa. Kokoukseen osallistui 22 säätiön jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Kokouksen päätteeksi professori Jaakko Elenius piti hienon esitelmän " Maa on lainassa lapsiltamme - talonpoikaiset arvot ilmastonmuutoksen ratkaisijana". Kokouksessa jaettiin kulttuuripalkinto Elämän värit osuuskunnan edustajille.

Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen puheenjohtaja toimi VTM Matti Kalliokoski, varapuheenjohtajana dosentti Hanna Snellman sekä jäseninä projektipäällikkö Ilkka Haavisto, museonjohtaja Juha Kuisma ja professori Juhani U.E.Lehtonen. Hallituksen varajäseninä toimivat DI Lasse Ristikartano, arkkitehti Matti Vuorio, kulttuurituottaja Raija Kallionen, MMK Heimo Tuomarla ja toiminnanjohtaja Ulla Piela. Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.

Säätiön tilintarkastajina toimivat KTM Juha Tuomala (KHT) ja kauppatieteiden tohtori h.c. Antti Helenius. Varatilintarkastajat ovat Pentti Savolainen (KHT) ja hallitusneuvos Pentti Pekonen.

Kilpiraati
Kilpiraadin jäseninä toimivat dosentti Teppo Korhonen (pj), professori Juhani U.E.Lehtonen, arkkitehti Matti Vuorio, filosofian kandidaatti Pekka Kärki, arkkitehti Heikki Kukkonen, arkkitehti Pentti Toivari ja arkkitehti Raija Seppänen. Kilpiraati kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Kulttuuripalkintoraati
Säätiön kulttuuripalkintoraadin jäseninä olivat VTM Matti Kalliokoski (pj) ,kulttuuritoimenjohtaja Liisa Heikkilä-Palo, dosentti Osmo Pekonen, taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Saha, Oulun läänin taidetoimikunnan pääsihteeri Ulla Lassila ja professori Jaakko Elenius.

Toimihenkilöt
Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimi johdon erityisavustaja, MMM Paula Viertola. Kilpiraadin sihteerinä toimi FM Elina Anttonen. Rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä Kirsti-Helena Saarinen, JS-Ekonomia Oy.

Säätiön talous
Säätiö on saanut vuosina 2005 - 2008 Keskitien tukisäätiöltä toiminnallista avustusta 20 000 euroa per vuosi, yhteensä 80 000 euroa. Avustus on myönnetty uuden talonpoikaiskulttuurin kehittämiseen. Keskitien Tukisäätiön toiminta-avustus on mahdollistanut toiminnan ja viestinnän kehittämisen ja useiden pitkään suunniteltujen hankkeiden toteuttamisen. Keskitien Tukisäätiön toiminta-avustuksen lisäksi säätiö on vuosina 2005 - 2008 saanut kehittämishankkeisiin ulkopuolisia avustuksia yhteensä 83 000 euroa. Avustuksia ovat myöntäneet Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja opetusministeriö. Lisäksi säätiö on saanut vuonna 2005 ministeri Heikki Haavistolta lahjoituksena 18 995 euroa.

Toimintavuoden 2009 aikana säätiö sai Suomen Kulttuurirahastolta ja opetusministeriöltä Talonpoikaisen rakentamisen valiot kaikkien saataville -hankkeeseen avustuksia 18 000 €. Uusia ratkaisuja maalla asumiseen -hankkeen avustuksista 10 000 euroa tuloutui vuoden 2009 aikana. Säätiö sai lisäksi 70-vuotisjuhlaonnitteluina tuloja säätiön jäseniltä ja yhteisöiltä 6400 euroa.

Toimintavuoden taloudelliset panostukset olivat 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi mittavat. Suurimpia varsinaisen toiminnan menoeriä olivat historiikki ( 21 305,11 euroa ) ja jäsentilaisuudet (8 220,51 euroa). Uusi ratkaisuja maalla asumiseen -hankkeen kokonaiskulut olivat 35 879,01 €. Talonpoikaisen rakentamisen valiot kaikkien saataville -hankkeen kulut jäivät ennakoitua pienemmiksi. Tämän hankkeen käyttämättä jääneet avustukset on tilinpäätöksessä siirretty vuodelle 2009.

Tilikauden alijäämä on 22 989,31 €, jossa sijoitusrahastojen markkina-arvojen alentumisesta johtuvia alaskirjauksia 5 254,06 euroa ja hankemäärärahojen siirtoa vuodelle 2009 15 770,04. Säätiön edellisten vuosien ylijäämä oli vuoden 2007 lopussa 27 142,77 euroa.

Säätiön oma pääoma oli vuoden vaihteessa 46 068,17 euroa ja tasearvo 73 986,10 euroa..

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös