palkki

tpks juhla

Hyväksytty vuosikokouksessa 27.3.2008
 
Yleistä

Säätiön toiminnan painopisteinä vuonna 2007 olivat hankkeet Uusia ratkaisuja maalla asumiseen -arkkitehtikilpailu ja Talonpoikaisen rakentamisen valiot kaikkien saataville -tietokantahanke säätiön kunniakilpikohteista. Säätiön tilaisuuksissa keskusteltiin asumisen vapaudesta ja talonpojan kansainvälisistä haasteista sekä muisteltiin edellisenä vuonna ikiuneen nukkuneen perustajajäsenen akateemikko Eino Jutikkalan elämäntyötä talonpoikaisuuden dokumentoijana.

Toiminta

Perinteisen rakentamistavan kunniakilvet
Toimintavuoden aikana käynnistettiin hanke Talonpoikaisen rakentamisen valiot kaikkien saataville. Hankkeen käynnistyminen oli mahdollista Alfred Kordelinin säätiöltä saadulla apurahalla. Hankkeen tarkoituksena on tehdä internetpohjainen tietokanta säätiön kunniakilpikohteista, joita on yli 600 kpl. Hanke aloitettiin Etelä-Pohjanmaan alueen kunniakilpikohteiden inventoinnilla. Tietoja syötettiin Länsi-Suomen ympäristökeskuksen vuokraamaan Kioski-tietokantaan. Hankepäällikkönä toimi FM Elina Anttonen.

Uusia kunniakilpiä myönnettiin vuoden 2007 aikana kolmeen kohteeseen. Kunniakilpien naulaaminen sai hyvän julkisuuden muun muassa Maaseudun Tulevaisuudessa ja paikallislehdissä, mikä selvästi lisäsi kiinnostusta kunniakilpiä kohtaan..

Uusia ratkaisuja maalla asumiseen -hanke
Säätiön monivuotinen valmistelu maaseutuasuminen arkkitehtikilpailun järjestämisestä johti kilpailun käynnistymiseen 19.9.2007. Arkkitehtikilpailu oli ainutlaatuinen, vastaavanlaista kilpailua ei ole Suomessa aikaisemmin järjestetty. Kilpailulla haettiin maalla asumisen ratkaisuja moderneille ihmisille. Kilpailuehdotusten jättöaika päättyi 14.1.2008.

Säätiö sai kilpailun toteuttamiseen apurahoja Suomen Kulttuurirahastolta, Svenska kulturfondenilta, ympäristöministeriöltä ja maa- ja metsätalousministeriöltä. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n kanssa.

Kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi DI Lasse Ristikartano ja jäseninä arkkitehti Matti Vuorio SAFA, arkkitehti Heikki Aitoaho SAFA, arkkitehti Juha Salmenperä SAFA, yliarkkitehti Raija Seppänen SAFA, johtaja Alice Lillas, museonjohtaja Juha Kuisma ja tutkija Ulla-Maaria Mutanen.

DI Jari Vesanen toimi hankkeen projektipäällikkönä ja kilpailusihteerinä.

Kansainvälinen talonpojan päivä 15.5.2007
Kansainvälisen talonpojan päivää vietettiin kevätretkenä MTK:n säätiön tilalle Kettulaan. Filosofian tohtori Keijo K.Kulha piti esitelmän akateemikko Eino Jutikkalan elämäntyöstä. MTK:n 2.puheenjohtaja MMT Juha Marttila käytti puheenvuoron tämän päivän talonpojan kansainvälisistä haasteista. Molemmat alustukset virittivät vilkkaan keskustelun maatalouden tilasta, asemasta ja tulevaisuudesta. Tilaisuuden päätteeksi nautittiin MTK:n tarjoama päivällinen Kettulan päärakennuksessa. Päivään osallistui 38 säätiön jäsentä.

Kulttuuripalkinto
Säätiön kolmas kulttuuripalkinto vuoden 2006 luovasta työstä annettiin Lauri Tähkä ja Elokerjuu -yhtyeelle. Lauri Tähkä tuo Talonpoikaiskulttuurisäätiön mielestä hyvällä itsetunnolla talonpoikaisen elämäntavan rock-musiikkiin. Yhtye välittää tämän päivän talonpoikaisuuden ilmiöitä suuren yleisön tietoisuuteen. Yhtye on tunnettu lyriikastaan, jossa kansanlaulujen ilmaisutapa on nykyaikaistettu, mutta kielessä on silti selvä teuvalaismurteen maku. Yhtye on talonpoikainen myös kokoonpanoltaan, sillä sen jäsenissä on myös aktiivimaanviljelijöitä, minkä vuoksi talonpoikaiseen elämäntapaan kuuluva vuodenkierto vaikuttaa sen kiertuekalenteriin. Yhtye toimii lisäksi yhteistyössä Teuvan kunnan kanssa. Osana tätä on yhtyeen koulukiertue, jolla eteläpohjalainen kansanperinne on vahvasti esillä.

Kekrijuhla 31.10.2007
Säätiön Kekri-juhlan 31.10.2007 teemana oli Asumisen vapaus. Otaniemen Dipolissa oli parikymmentä arkkitehtiopiskelijaa ja kolmisenkymmentä säätiön jäsentä kuulemassa alustuksia ja keskustelemassa. Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja tulevaisuuteen suuntautuva.

Arkkitehti Matti Vuorio pohti vapaan asumisen esteitä. Vuoriolla on omakohtainen kokemus asunnon ja työtilojen rakentamisesta Porvoon Kerkkoon kylään. Alustuksessaan Vuorio piirsi kuvan siitä, miten maaseutuasuminen ja kylät syntyivät ilman suunnittelua ja miten suunnittelusta ja lainsäädännön ohjauksesta vähitellen on syntynyt vapaalle asumisen erilaisia esteitä. Museonjohtaja Juha Kuisman mukaan maaseudulla asumisen valinnut tavoittelee vapautta ja ihmisen luonnollista ympäristökokemusta. Sitä samaa tavoittelee myös kesämökkiläinen. Hyvät talonpaikat maaseudulla ovat eteläpuolen rinteillä, pellon ja metsän rajassa mutta metsän puolella 0,5 - 1 ha tontteja, joissa on sekä kaivon mahdollisuus että hyvät perustamisen lähtökohdat, ja joille saa pienen puutarhan sekä kasvimaan että luonnonvaraista luontoa. Talon itsensä pitää istua kulttuurimaisemaan ja vahvistaa "paikan henkeä". Maisema-arkkitehtuurin professori Maija Rautamäki johdatteli kuulijat matkalle Suomen ympäri. Rautamäki esitteli hyvin havainnollisesti, miten maaseutualueilla eri puolilla Suomea rakentaminen luontaisesti ennen ruutukaavoja sijoittui maisemaa ja luontaisia kulkureittiä kuten jokia noudattaen.
Tekn.lis. Johanna Pekkanen valotti tuloksia tutkimuksistaan, joita varten hän on haastatellut kaupungeista maalle muuttajia ja rakentajia. Maalle työntävinä tekijöinä tulivat esille halu antaa lapsille virikkeellinen ympäristö ja itselle mielekäs tekeminen. Maalle työntää myös kaupunkiomakotialueiden normitettu ja yhdenmukainen elämäntapa. Vanhat talot, valmis ympäristö ja yksityisyyttä suojaava pihapiiri sekä yksilöllisen rakentamisen mahdollisuus puolestaan vetävät maalle.
Kekrijuhlan seminaarin puheenvuorot ovat säätiön kotisivulla www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi/tapahtumat »

Säätiön historia
Hallitus päätti joulukuussa 2007 kiinnittää säätiön tiiviin historian kirjoittajaksi FM Riitta Mäkisen. Dosentti Hanna Snellman ja professori Juhani U.E.Lehtonen toimivat historian kirjoittamisen ohjausryhmänä. Historia pyritään julkistamaan syksyllä 2008. Julkaisuun pyydetään onnitteluja ja tervehdyksiä säätiön jäseniltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä.

Viestintä
Toimintavuoden aikana jäsenille lähetettiin kolme kirjettä. Tiedotteiden jakelussa käytettiin tiedotus.com -palvelua, jonka kautta tavoitettiin lähes 800 tiedotusvälinettä. Uusia ratkaisuja maalla asumiseen -arkkitehtikilpailun alkaessa järjestettiin tiedotustilaisuus ja tieto kilpailusta sai varsin hyvän julkisuuden. Säätiön kotisivuilla www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi tiedotettiin tapahtumista.

Jäsenet ja hallinto

Jäsenistö
Säätiön uusiksi jäseniksi valittiin opetusneuvos Ilmari Ojala, arkkitehti Arpad Sailo, FT Leena Valkeapää, kotiseutuneuvos Erkki Ulamo, toiminnanjohtaja Ulla Piela, sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo, maaseutuneuvos Eero Uusitalo, valokuvaaja Sanni Seppo, agronomi Jyrki Wallin, arkkitehti Raija Seppänen, puheenjohtaja Michael Hornborg ja toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala.

Toimintavuoden 2007 aikana nukkuivat ikiuneen säätiön jäsenet professori Ilmar Talve, hallitusneuvos Pentti Pekonen, professori Martti Pokela, lehdistöneuvos Mikko Pohtola ja varatuomari Mikko Jokela.

Kokoukset
Säätiön vuosikokous pidettiin 22.3.2007 Agronomitalossa. Kokoukseen osallistui 22 säätiön jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Kokousasioiden käsittelyn jälkeen isäntänä toimineen Agronomiliiton toiminnanjohtaja Jyrki Wallin esitteli agronomitalon historian. Kokouksessa jaettiin kulttuuripalkinto Lauri Tähkä ja Elokerjuu -yhtyeelle, josta palkinnon vastaanotti Lauri Tähkä.

Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa.

Hallitus ja tilintarkastajat
Hallituksen puheenjohtaja toimi VTM Matti Kalliokoski, varapuheenjohtajana dosentti Hanna Snellman sekä jäseninä projektipäällikkö Ilkka Haavisto, DI Lasse Ristikartano ja arkkitehti Matti Vuorio. Hallituksen vuosittain vaihtuvina varajäseninä filosofian kandidaatti Pekka Kärki, museonjohtaja Juha Kuisma, kulttuurintuottaja Raija Kallionen ja arkistonjohtaja Anna Kuismin ja professori Juhani U.E.Lehtonen.

Säätiön tilintarkastajina toimivat KTM Juha Tuomala (KHT) ja kauppatieteiden tohtori h.c. Antti Helenius. Varatilintarkastajat ovat Pentti Savolainen (KHT) ja hallitusneuvos Pentti Pekonen.

Kilpiraati
Kilpiraadin jäseninä toimivat dosentti Teppo Korhonen (pj), dosentti Hanna Snellman, arkkitehti Matti Vuorio, filosofian kandidaatti Pekka Kärki, arkkitehti Heikki Kukkonen, arkkitehti Pentti Toivari ja arkkitehti Raija Seppänen. Kilpiraati kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

Kulttuuripalkintoraati
Säätiön kulttuuripalkintoraadin jäseninä olivat VTM Matti Kalliokoski (pj), kulttuuritoimenjohtaja Liisa Heikkilä-Palo, dosentti Osmo Pekonen, taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja Hannu Saha, Oulun läänin taidetoimikunnan pääsihteeri Ulla Lassila ja professori Jaakko Elenius.

Toimihenkilöt
Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä toimi johdon erityisavustaja, MMM Paula Viertola. Kilpiraadin sihteerinä toimi FM Elina Anttonen. Rahastonhoitajana ja kirjanpitäjänä Kirsti-Helena Saarinen, JS-Ekonomia Oy.

Säätiön talous
Toimintavuoden aikana säätiö sai Keskitien tukisäätiöltä toiminnallista avustusta 20 000 € lähinnä uuden talonpoikaiskulttuurin kehittämiseen. Säätiön hankkeisiin saatiin avustuksia yhteensä 65 000 €, josta 10 000 € tuloutetaan vuoden 2008 aikana.

Toimintavuoden suurimpia varsinaisen toiminnan menoeriä olivat asiamiehen palkkio ja sosiaalikulut yhteensä 4 706, 77 €, kulttuuripalkinto 2 580,00 € ja säätiön tilaisuudet 2 179,50 €. Hankekuluista toteutui 42 141,19 €. Hankkeiden siirrot vuodelle 2008 olivat 12 858,81 €.

Tilikauden ylijäämä on 8 316,38 €.

Säätiön oma pääoma on 69 057,48 € ja tase 112 912,90 €. Ministeri Heikki Haaviston rahaston varat 18 995,00 euroa ja muita säätiön varoja 11 005,00 euroa on sijoitettu OP-Rahastoyhtiön ja Nordean yhdistelmärahastoihin.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | tietosuojaseloste | Kotisivut: Sivustamo Oy

Ylös