palkki

2017

Pääpalkinto: 
Caroline Moinel, diplomityö: Farming in the city. Creating opportunities for urban agriculture in Helsinki. How can architects engage? Aalto-yliopisto, Design ja arkkitehtuuri, Kestävä kehitys.

Kunniamaininnat:
Harri Ryynänen: Raatesalmen kunnalliskodin korjaus- ja uudelleenkäyttösuunnitelma. Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta.
Vilma Hakola: Kahvia ja mustikkapiirakkaa: etnologinen tutkimus kyläkahvilasta ikääntyneiden kohtaamispaikkana. Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian laitos.

2016

Pääpalkinto:
Hanna Jahkonen, diplomityö: ”Perinne voimavarana – Tulevaisuuden maaseutuasumista Lapinjärvellä”. Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos.

Kunniamaininta:
Helga Lähdemäki, pro gradu -tutkielma: ””Parrut pystyyn ja pärettä päälle, niin kyllä se aikansa kestää.” Liedon talousrakennukset 1800-luvulta 1900-luvun puoliväliin.” Turun yliopisto, kansatieteen oppiaine.

2015

Pääpalkinto:
Juha Huvinen, pro gradu -tutkielma: "Kodinhaltija, noidan liittolainen ja Tuonelan musta peto. Elätti- ja haltijakäärmetarinat ikkunana suomalaiseen käärmeperinteeseen". Turun yliopisto, uskontotieteen oppiaine.

Kunniamaininnat:
Juhani Alasalmi, diplomityö: "Raution vanhan osuuskaupan korjaussuunnitelma". Oulun yliopisto, arkkitehtuurin tiedekunta.
Mikki Ristola, diplomityö: "Petäjäveden vanhan kirkon opastuskeskus". Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos.

Talonpoikaiskulttuurisäätiö | PL510 | 00101 Helsinki | Puhelin: 050 379 7471 | Sähköposti: maija.maki(at)tpks.fi | Kotisivut: Arttu Arojoki
Ylös